Konsultacje Urzędu  Organizacje pozarządowe

Konsultacja projektu Rocznego programu współpracy Powiatu Włodawskiego z org. pozarządowymi na 2021

Projekt „Rocznego programu współpracy Powiatu Włodawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”

Konsultacja zakończona 2020-09-28

Raport końcowy

 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna.

Raport końcowy

Informacje o konsultacji

 

Tytuł

Konsultacja projektu Rocznego programu współpracy Powiatu Włodawskiego z org. pozarządowymi na 2021

Opis

Projekt „Rocznego programu współpracy Powiatu Włodawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”

Szczegółowy opis konsultacji

OGŁOSZENIE
Zarząd Powiatu we Włodawie ogłasza konsultacje projektu
„Rocznego programu współpracy Powiatu Włodawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2021 rok”
Na podstawie Uchwały Nr 176/20 Zarządu Powiatu we Włodawie z dnia 14 września 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Włodawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”, Zarząd Powiatu we Włodawie zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) działające na terenie Powiatu Włodawskiego do zgłaszania uwag, opinii i wniosków dotyczących projektu Programu.
Konsultacje przeprowadza się w terminie:
od dnia 15 września 2020 r. do dnia 28 września 2020 r.
Konsultacje będą przeprowadzone w formie:
1) zgłaszania uwag i opinii za pośrednictwem Portalu Konsultacji Społecznych www.konsultacje.powiatwlodawski.pl;
2) zgłaszania uwag i opinii na piśmie na formularzu, stanowiącym załącznik
nr 2 do niniejszej uchwały, które mogą być składane osobiście lub listownie na adres Starostwo Powiatowe we Włodawie, al. J. Piłsudskiego 24, 22-200 Włodawa;
3) zgłaszania uwag i opinii na piśmie na formularzu, stanowiącym załącznik
nr 2 do niniejszej uchwały, które mogą być składane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kultura@powiat.wlodawa.pl.
Sprawozdanie z przebiegu konsultacji zostanie zamieszczone na stronie internetowej Powiatu Włodawskiego www.powiatwlodawski.pl oraz na Portalu Konsultacji Społecznych www.konsultacje.powiatwlodawski.pl
Informacje w sprawie konsultacji można uzyskać w Wydział Edukacji i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego we Włodawie, al. J. Piłsudskiego 24, 22-200 Włodawa, pok. 202,
tel. 82 572 56 90 w.131.

Podstawa prawna

Uchwała Nr 176 /20 Zarządu Powiatu we Włodawie z dnia 14 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Włodawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”.

Obszar tematyczny

Organizacje pozarządowe

Administrator konsultacji

Monika Wachulska

Termin konsultacji

2020-09-14 - 2020-09-28

Status konsultacji

Archiwalne

Typ konsultacji

Konsultacja otwarta

Konsultacja niesformalizowana (wymaga logowania)

Termin archiwizacji

2020-11-30

Harmonogram konsultacji

 
Data rozpoczęcia: 2020-09-14
2020-09-15

Opiniowanie dokumentu

Tytuł
Roczny program współpracy Powiatu Włodawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok
Termin
2020-09-15 - 2020-09-28
Koniec konsultacji: 2020-09-28

Aktywność uczestników

 

 Opiniowanie dokumentu Zobacz raport

Roczny program współpracy Powiatu Włodawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 69 0

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu

Załączniki do konsultacji


Brak załączników

Załączniki do podstawy prawnej

Uchwała 176_20 Zarządu Powiatu we Włodawie z dn.14.09.2020.pdf - 0

Załączniki do punktów harmonogramu


Roczny program współpracy Powiatu Włodawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok

Do góry