Raport końcowy i podsumowanie konsulacji społecznej

 

Raport końcowy

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna. Raport jest w formacie pdf. Czas generowania raportu może być wydłużony w przypadku wystąpienia dużej liczby opinii.

Podsumowanie konsultacji

Konsultacje zakończone

Więcej na stronie:  

# Nazwa Opis
1 Zestawienie zgłoszonych stanowisk - wyniki konsultacji.pdf  Podgląd
2 Uchwała 7_IX_2020 z dn. 28.09.2020 Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włodawie.pdf Opinia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego  Podgląd

  Raport końcowy - Opiniowanie dokumentu

Ikona konsultacji społecznych Roczny program współpracy Powiatu Włodawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na 2021 rok

Opiniowanie dokumentu:


Roczny program współpracy Powiatu Włodawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok

Punkt konsultacji zakończony: 2020-09-28

Podsumowanie konsultacji dokumentu

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji do projektu "Rocznego programu współpracy powiatu włodawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok"

Załączniki

# Nazwa Opis
1 Sprawozdanie z konsultacji.pdf Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji do projektu "Rocznego programu współpracy powiatu włodawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok"  Podgląd
Do góry