Raport końcowy i podsumowanie konsulacji społecznej

 

Raport końcowy

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna. Raport jest w formacie pdf. Czas generowania raportu może być wydłużony w przypadku wystąpienia dużej liczby opinii.

Podsumowanie konsultacji

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji do projektu „Rocznego programu współpracy powiatu włodawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”

Więcej na stronie:  https://spwlodawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=261

# Nazwa Opis
1 Sprawozdanie Zarządu z konsultacji do Programu.pdf  Podgląd

  Raport końcowy - Opiniowanie dokumentu

Ikona konsultacji społecznych „Roczny programu współpracy Powiatu Włodawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”

Opiniowanie dokumentu:


„Roczny programu współpracy Powiatu Włodawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”

Punkt konsultacji zakończony: 2021-09-30

Podsumowanie konsultacji dokumentu

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji do projektu „Rocznego programu współpracy powiatu włodawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”

Więcej na stronie:  https://spwlodawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=261

Załączniki

# Nazwa Opis
1 Sprawozdanie Zarządu z konsultacji do Programu.pdf  Podgląd
Do góry